[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูนวรัตน์ดอทคอม www.krunavarat.com
ระบบดาวน์โหลด
กลับหน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ มุมความรู้ กระดานสนทนา ติดต่อ webmaster
หน้าล็อคอิน
Username : Password :    สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัส ]
  

  

11 / ม.ค. / 2557 : ผลงานครูนวรัตน์
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน : กิจกรรมชุมนุม)
ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานข้อมูลประวัติและผลงาน เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน : กิจกรรมชุมนุม)
1 / ก.ค. / 2556 : ผลงานครูนวรัตน์
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานข้อมูลประวัติและผลงาน เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 / ก.ค. / 2556 : ผลงานครูนวรัตน์
รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา”
ตัวอย่างการเขียนแบบประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอขอรับรางวัล“ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.”
1 / ก.ค. / 2556 : ผลงานครูนวรัตน์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
ตัวอย่างการเขียนแบบบันทึกข้อมูลผู้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
1 / ก.ค. / 2556 : ผลงานครูนวรัตน์
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ตัวอย่างการเขียนแบบสรุปผลการปฏิบัติตนฯ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
1 / ก.ค. / 2556 : ผลงานครูนวรัตน์
รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” คุรุสภา
ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานประวัติและผลงาน รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น”ของคุรุสภา
1 / ก.ค. / 2556 : ผลงานครูนวรัตน์
รางวัล “ครูสอนดี” สสค.
ตัวอย่างการเขียน แบบเสนอชื่อ “ครูสอนดี” สสค.
1 / ก.ค. / 2556 : ผลงานครูนวรัตน์
รางวัล “ครูดีในดวงใจ”
ตัวอย่างการเขียนแบบประวัติและผลงาน “ครูดีในดวงใจ”
1 / ก.ค. / 2556 : ผลงานครูนวรัตน์
รางวัล “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น”
ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานข้อมูลประวัติและผลงานของครูเพื่อรับคัดเลือกเป็น “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น”
26 / เม.ย. / 2555 : ผลงานครูนวรัตน์
คำขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์สายผู้สอน
ตัวอย่างการเขียนคำขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์สายผู้สอน ครูนวรัตน์ พรหมจักร
9 / ม.ค. / 2555 : ผลงานครูนวรัตน์
หุ่นยนต์ลำเลียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ชุมนุมหุ่นยนต์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ลำเลียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพื่อใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ปี2554
2 / ม.ค. / 2555 : ผลงานครูนวรัตน์
หุ่นยนต์ข้ามสะพาน
ชุมนุมหุ่นยนต์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ข้ามสะพานเพื่อใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ปี2554
29 / ม.ค. / 2553 : ผลงานครูนวรัตน์
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว 2 ขา..
หุ่นยนต์ 2 ขา...เดินเร็ว.....วิ่งเร็ว....โพนพิทยาคม..
14 / ธ.ค. / 2552 : ผลงานครูนวรัตน์
หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์
หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์...โพนพิทยาคม
14 / ธ.ค. / 2552 : ผลงานครูนวรัตน์
หุ่นยนต์ปีนบันได....
หุ่นยนต์ปีนบันได....โพนพิทยาคม
14 / ธ.ค. / 2552 : ผลงานครูนวรัตน์
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว...
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว...รุ่นใหม่
14 / ธ.ค. / 2552 : ผลงานครูนวรัตน์
หุ่นยนต์ไต่ราว....โพนพิทยาคม
หุ่นยนต์ไต่ราว....โพนพิทยาคม
15 / ก.ค. / 2552 : ผลงานครูนวรัตน์
การสร้างหุ่นยนต์
การสร้างหุ่นยนต์ชักคะเย่อ หุ่นยนต์วิ่งเร็ว
22 / มิ.ย. / 2552 : ผลงานครูนวรัตน์
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
การวิเคราะห์หาค่าทางสถิติจากโปรแกรม Microsoft Excel ( p r IOC SD CV t-test E1/E2 )
5 / เม.ย. / 2552 : ผลงานครูนวรัตน์
ชุดสาธิตโมเมนตัมเชิงมุม
ชุดสาธิตโมเมนตัมเชิงมุมชุดนี้ได้นำไปเผยแพร่และประกวดสื่อทีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

:::: เว็ปไซต์ ครูนวรัตน์ดอทคอม :::::

ดูแลและพัฒนาระบบโดย ครูนวรัตน์   พรหมจักร


Fax : 042-170442  มือถือ 083-336-9388  (AIS) E-Mail : navarat_p2003@thaimail.com หรือ krunavarat1@yahoo.co.th

ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร